5 Etap-Rozszerz, pytanie "co jeśli..."

Rozszerz to 5 etap lekcji, w którym to uczeń uczy się poprzez proces odkrywania siebie.  Większość uczniów lubi podejmować działania i uczyć się metodą prób i błędów. Etap wzmacniania poczucia własnej wartości i ochrony samooceny. Eliminowanie strategii samoutrudniania.

Dzięki pytaniu "co jeśli..." czynimy uczenie istotne dla uczniów. Uczniowie dzielą się tym czego się nauczyli co pozwala rozwijać nowe wnioski, nowe doświadczenia. Ten proces przygotowania, prezentacji i refleksji wymaga świadomego myślenia o tym jaki jestem ja jako uczeń i pokazuje jaki jestem w relacji z innymi. Pozwala to uczniom nam myśleć o ich własnym procesie myślenia.

Na tym etapie lekcji nauczyciel pobudza wyobraźnię uczniów; będzie miał okazję inspirować i wspierać uczniów dając im informację zwrotną.

Nauczyciel tworzy atmosferę celebrowania wyników/projektów jakie uzyskają uczniowie po modernizacji nauczanych treści.  To czas kiedy uczniowie dzielą się swoimi wynikami i konstruują pytania metapoznawcze. To czas kiedy uczeń uczy ucznia.

Nauczyciel jedynie mentoruje przy tworzeniu projektów, wspomaga uczniów w adaptacji i tworzeniu własnej użyteczności nauczanego materiału.

Nauczyciel to cheerleader prowadzi uczniów do metafizycznej samooceny. 

Kluczem 5 kroku jest adaptacja.  Jest to twórcza manifestacja nauki. Uczeń jest jak kucharz w kuchni, który smakuje swoje potrawy. Kształtująco dochodzi do takiego smaku potrawy, którą po ostatecznym przyrządzeniu podda ocenie sumującej konsumentowi.

Ocena sumująca wymaga wyszczególnienia kryteriów. Uczniowie muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje i jak będą oceniane ich projekty. To zupełnie co innego niż tylko powtórzenie wiedzy faktograficznej na sprawdzianie. Tutaj zaczyna się indywidualizacja nauczanych treści. Nauczyciel traktuje każdego uczenia wyjątkowo gdyż to uczeń sam dokonuje wyboru w jaki sposób wykorzysta nauczany materiał w nowej odsłonie. Uczeń ma okazję pokazać swój kunszt. Jest to etap jego dowartościowania.

Uczeń nie obawiając się porażki zmienia swoją postawę wobec nowych treści. Umieszcza to czego się nauczył w  swoim świecie. Przenosi nowe treści do życia codziennego. Modyfikuje je, tworzy coś nowego.  Sam jest wzbogacony przez transformację poznanych treści. Dopiero teraz następuje przemiana. Nauka ma dla ucznia znaczenia.

Transformacja wiedzy

Na tym etapie uczeń będzie chciał zastosować te nowe treści w życiu codziennym. 

Na tym etapie lekcji nauczyciel może pobudzać wyobraźnię uczniów; będzie miał okazję inspirować i wspierać uczniów dając mu informację zwrotną.  

Ten etap lekcji jest istotny i uczniowie uczą się jak przenieść treści z jednej sytuacji do drugiej.

Wykorzystanie matematyki w innej odsłonie można pooglądać w filmie pt: "21"


Jak to zrobić?

Zadania rozwijające umiejetność transformacji skupiają się na tworzeniu przekształceń nauczanych pojęć, zjawisk, myśli.

Ze względu na szeroki wachlarz wiedzy potrzebnej w życiu, wyzwaniem dla nauczyciela jest określić jak najmniejszą ilość materiału z programu aby była zgodna z wymogami podstawy programowej. Jest to typowa zamiana "ilości w jakość" czyli  w głębokie opanowanie poznawanych treści. Umiejętność tworzenia lekcji zgodnie z modelem 4ALL  pozwoli uczniom korzystać z wiedzy w najszerszej gamie sytuacji. Jeżeli lekcja będzie dobrze  zaplanowana uczeń będzie w stanie przenieść, to czego się  nauczył się  do wielu różnych kontekstów i również tych poza szkołą. Chodzi o to aby uczeń zobaczył jak te nauczone treści można uogólniać.

Zadaj pytania:

Zaprojektuj

Statki parowe
Statki parowe

Uczniowskie lęki przed niepowodzeniem a unikanie zadań

 • Lęk przed wstydem i zakłopotaniem. Kiedy coś nie wychodzi pewnie wszyscy to zauważą.
 • Lęk przed obniżeniem samooceny. Kiedy coś się nie udaje to często dlatego, że jestem za głupi.
 • Lęk przed utratą popularności. Kiedy mi coś nie wychodzi to rówieśnicy odsuwają się ode mnie
 • Lęk przed wzbudzeniem niezadowolenia ważnych osób. Po odniesieniu porażki nauczyciele i rodzice mnie skrytykują.

Nauczyciele pośredniczą między społeczeństwem osiągnięć a światem ucznia. Przedstawiane strategie mogą pełnić rolę bufora filtrującego nadchodzące ze wszystkich stron nawoływania do bycia supermenem i jednocześnie kształtować właściwą postawę wobec osiągnięć, pokazując, że są to tylko środki a nie cel sam w sobie. Nauczyciele powinni kształtować w uczniach przekonanie o tym, że mają prawo do błędu i porażki.

Robert Axelrod-jak przygotować udany komentarz krytyczny przez ucznia:

1. Wyraź stanowisko swojego rówieśnika tak jasno i dokładnie i sprawiedliwie, aby odpowiedział on "Dzięki mogłem to tak przedstawić"

2.Wylicz punkty sporne

3.Wspomnij czego się dzięki temu nauczyłeś

4.Realizując wcześniejsze punkty nasz prawo jedno słowo krytyki pod adresem swojego rówieśnika:)

Trudne?

Kompetencje uczniowskie

Uczeń potrafi:

unaocznić początkowe doświadczenie, stworzyć kontekst zarówno dla początkowej nauki i nowej sytuacji, do której może stosować nowe treści.

dostrzec podobieństwa i różnice między sytuacjami, w których stosuje poznane treści.

Rozwija meta poznawcze umiejętności w tym refleksję i monitorowanie własnego procesu uczenia się.

Jedna z najważniejszych kompetencji XXI wieku

"Stop! to jest porażka"-kształcenie umiejętności przyjęcia kontroli nad niepomyślną sytuacją i uczynienia z niej jakiegoś pożytku czyli: minimalizowanie negatywnych następstw niepowodzenia, zmiana kierunku działania lub sięganie po dodatkowe zasoby. 

Metoda prób i błędów

Popełnianie błędów jest kluczem do postępu. Oczywiście chwilami naprawdę ważne jest aby nie popełniać błędów –zapytaj o to chirurga lub pilota linii lotniczych. Są również chwile, gdy popełnianie błędów jest jedyną właściwą drogą , nie docenianą wystarczająco. Błędy są okazja do nauczenia się czegoś lub stworzenia czegoś naprawdę nowego.

Zawsze mówię moim uczniom:" zamiast wypierać się swoich błędów powinni stać się ich koneserami, którzy przyglądają im się tak jakby były dziełami sztuki". Uczeń wykorzystując konkretne aspekty błędu i podchodząc do zadania kolejny raz opiera się na tej wiedzy i nie jest to już strzał na oślep.

Naturalna uczniowska ludzka  reakcja na błąd to zakłopotanie i gniew i zawsze proszę uczniów aby przezwyciężyli te emocjonalne reakcje ponieważ będą czerpać z tych błędów wszystkie możliwe korzyści i zabiorą je ze sobą  przechodząc do kolejnego etapu nauki.

Wyobraź sobie...

że nigdy się nie mylisz. Pytany o jakieś zjawisko zawsze bez trudu podajesz jego wyjaśnienie. Najtrudniejsze tajemnice tego świata nie są odrobinę zagadkowe, rozumiesz ludzi, zawsze jesteś przezorny i nigdy nie popełniasz błędów. 

Piękne życie? Raczej mało ekscytujące.

Jest wielu naukowców, którzy -jak się wydaje-nie popełniają w swoich pracach błędów. Zwykle nie osiągają wiele, ale to co publikują jest nieskazitelne i nie ryzykowne. Ich specjalnością jest wytykanie błędów innym, ale nikt nie wybacza im ich małych błędów. Niestety można powiedzieć, że ich najlepsze prace są niedocenione i pozostają w cieniu odważniejszych myślicieli.

Daniel C.Dennet Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia 

Nie chcesz czuć się zawstydzonym?

 Są również naukowcy, którzy są w stanie dokonać rzeczy niemądrych aby tylko uniknąć konieczności przyznania się, że mylili się w jakiejś sprawie. Najwidoczniej nie zauważyli, że Ziemia nie rozstępuje się pod tymi, którzy mówią "Masz rację popełniłem błąd". Ludzie małoduszni lubią zawstydzać i kochają wytykanie błędów. Pozwól im na to. 

Nauczyć uczniów: " No cóż wtedy wydawało mi się, że to dobry pomysł..."

wszyscy kiedyś słyszeliśmy te słowa. Wrażenie to obrazuje ponurą refleksję idioty, oznakę głupoty, ale tak naprawdę to jest jeden z filarów wiedzy.Każdy uczeń, który może powiedzieć: "No cóż, wtedy wydawało się, że to dobry pomysł!" znajduje się o krok od geniuszu. To jest właśnie wyznacznik inteligencji, pamięć o naszych wcześniejszych doświadczeniach i wyciąganie z nich właściwych wniosków.

Czy szkoła wypracowała program wychowania do porażki? zapraszam do dyskusjikontakt: aga_102@tlen.pl, anavissos@wp.pl

Zapraszamy na szkolenia stacjonarne i online. Wydajemy stosowne zaświadczenia.

 • Motywacja Kellera
 • Strategie ABC
 • Metapoznanie
 • Instruktażowe nauczanie 4ALL
 • Cykl Kolba
 • CLIL
 • Prawo oświatowe
 • Licencje Creative Commons

Komentarze

Comments: 31
 • #31

  4ALL (Thursday, 01 August 2019 11:58)

  Dementujemy style uczenia się, propagujemy nauczanie w oparciu o pojęcia kluczowe. O stylach uczenia i mitach na ten temat pisałam w czasopiśmie „Sygnał”
  Szkolenia będą online.

 • #30

  Dorota (Tuesday, 11 June 2019 21:46)

  Czy nadal szkolicie w zakresie 4ALL?
  D. Pasek

 • #29

  Style uczenia się (Wednesday, 24 April 2019 19:32)

  Kochani, style uczenia się to MIT. Koncepcja fajna i szczytna, ale niestety nieprawdziwa. Było wiele badań i metaanaliz - nie znaleziono koncepcji, która by się obroniła.

 • #28

  Kazik (Sunday, 21 October 2018 15:04)

  Rewalacja

 • #27

  Aneta (Thursday, 21 September 2017 06:56)

  Gdzie szkolenia?

 • #26

  Rodzic (Monday, 11 September 2017 21:39)

  To powinno być obowiązkowe w polskiej szkole.

 • #25

  jejku (Sunday, 10 September 2017 19:43)

  To najlepsza strona w historii, każdy nauczyciel powinien się z tego uczyć

 • #24

  Oczkiem w Edukację (Saturday, 09 September 2017 12:26)

  Wyśmienicie skomponowany projekt, wyobrażam sobie sukcesy uczniów i ich zaangażowanie ��

 • #23

  %AE (Thursday, 17 August 2017 09:19)

  Rewelacja i jeszcze raz rewelacja!!!!

 • #22

  nauczyciel (Wednesday, 16 August 2017 12:40)

  jestem pod wrażeniem. SZOK

 • #21

  Kamagra 100mg (Thursday, 13 July 2017 16:15)

  Extra Super Viagra

 • #20

  Katarzyna (Friday, 02 June 2017 08:46)

  imponujące

 • #19

  Beata (Thursday, 01 June 2017 12:40)

  Bardzo dobra strona, zamawiam szkolenie

 • #18

  Małgosia (Thursday, 25 May 2017 21:02)

  Absolutna rewelacja

 • #17

  kasia (Thursday, 25 May 2017 09:09)

  bardzo dobra strona, każdy nauczyciel powinien ja zobaczyć

 • #16

  Zatyrany (Tuesday, 23 May 2017 19:58)

  Rewelacyjnie dobrane filmy do wyjaśniania.Strona masakra

 • #15

  blelel (Tuesday, 23 May 2017 08:34)

  dawno nie widziałam tak dobrego nauczania

 • #14

  mateucz (Thursday, 18 May 2017 10:12)

  ŚWIETNIE SIĘ NADAJE NA SZKOLENIA DLA BIZNESU. MA TROCHĘ BŁĘDÓW ALE SUPER

 • #13

  Gosia (Friday, 28 April 2017 06:20)

  Rewelacja, rewelacja o tym trzeba mówić głośno.Ktoś coś fajnego wymyślił

 • #12

  bufa (Saturday, 22 April 2017 20:44)

  to mogą być najbardziej profesjonalne szkolenia-bogatctwo materiałów

 • #11

  Nauczyciel (Friday, 21 April 2017 21:38)

  skąd materiały?

 • #10

  Marek (Friday, 21 April 2017 21:36)

  świetne

 • #9

  beata (Saturday, 08 April 2017 08:08)

  rewelacja

 • #8

  komik (Friday, 07 April 2017 11:57)

  rewelacja-wracam tutaj codziennie

 • #7

  beatriceku (Tuesday, 04 April 2017 12:16)

  znalazłam szkolenia na printerescie. Uwielbiam te stronę. Masę rzeczy wykorzystuje na lekcjach. Jak ud się stworzyć grupę chcemy szkolenia

 • #6

  katarzyna (Monday, 03 April 2017 11:05)

  chcę się zapisać na szkolenie

 • #5

  lilula (Monday, 03 April 2017 10:33)

  Najlepsza strona jaką widziałam

 • #4

  kujon (Tuesday, 28 March 2017 08:17)

  rewelacja

 • #3

  zygała (Tuesday, 17 January 2017 09:13)

  Rewelacyjna strona dla nauczycieli

 • #2

  Agnieszka (Tuesday, 17 January 2017 09:12)

  Zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy

 • #1

  agatajas (Sunday, 21 February 2016 09:01)

  Fajny program do nauki podobny do bardzo Innowacyjne metody angielskiego z Preply http://www.academia.info.pl/korepetycje-z-preply-korepetycje-j-angielski-gdansk

Autor strony: Agnieszka Jastrzębska-opracowania własne chronione prawem autorskim, proszę nie kopiować materiałów. Nie jest możliwe zaplanowanie prawidłowo lekcji bez wcześniejszego szkolenia. Materiały poglądowe

Problem: szkolna rzeczywistość logiczna a intuicyjny świat przyszłości.