Budowanie wiedzy podstawowej, budowanie doświadczenia

Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy podstawowej ucznia, do jego doświadczenia jest jak  przygotowanie gleby przed siewem. 

 

Od tego jak zaczniesz...

Źle przygotowana gleba da słabe plony co można zobaczyć na filmie pt:" Szkolny chwyt", nauczyciel rozpoczął lekcję od  pojęcia "zmiany"  w historii, nie odwołał się do doświadczenia uczniów, nie zbadał czy rozumieją  czym jest owa zmiana. Wlewał wiedzę do głów uczniów, którzy biernie odbierali całą masę informacji. Czy byli zainteresowani? Dlaczego zapytał ich czy się nie nudzą? 

Aktywowanie wiedzy

Aktywowanie wcześniejszej wiedzy nie tylko pomaga uczniom połączyć własne doświadczenie z tym czego mają się nauczyć ale pomaga uczniom zaangażować się mentalnie w nadchodzący proces ucznia się. 

Jak można aktywować wiedzę?

Wyobraź sobie, że wychodzisz z kina z filmu " Pretty Woman" i jakiś znajomy zapytał by ciebie o czym był ten film? Ty jednym zdaniem powiedziałbyś o "..." . Jedna fraza to sens tego filmu. Tak samo w szkole, przeglądając podstawę programową można znaleźć jedno słowo, które stanie się frazą pokazująca sens nauczanych treści. To słowo zaktywizuje całą uczniowską wiedzę. 

Kiedy zostaniesz poproszony o przywołanie koloru czerwonego to w jednej chwili ujrzysz dookoła przedmioty w kolorze czerwonym.


Wiedza podstawowa działa jak fundament, na którym można budować nową wiedzę oraz tworzyć wyżej wspomniane połączenia. Taki sposób nauczania czyni, że zgłębiane przez uczniów treści mają sens.

Jednak należy pamietać-wcześniejsza wiedza może ułatwić lub utrudnić naukę.

Wiedza podstawowa ułatwia naukę kiedy jest: 

-aktywana,

-dokładna,

-odpowiednia,

-wystczająca.

Aktywowanie wiedzy podstawowej i odwołanie się do doświadczenia uczniów nie jest proste. Może się zdarzyć, że zamiast ułatwić proces nauczania nastąpi rozproszenie uwagi poprzez aktywowanie wiedzy, która nie będzie powiązana z nauczaną teorią lub będzie dla uczniów myląca. Trzeba uważać również ze strategiami typu: Role-play, dramą, bazowaniem na emocjach czy szukaniem i prezentowaniem ciekawostek, posługiwanie się rozmaitymi narzędziami TIK dostępnymi na rynku nauczycielskim szczególnie wtedy, kiedy uczniowie nie mają wystarczającej wiedzy podstawowej (Strategie budowania wiedzy podstawowej zostaną dokładnie omówione na kursie 4ALL). Chociaż te atrakcyjne elementy warsztatu nauczycielskiego mogą być powiązane z nauczanym tematem zastosowane niewłaściwie mogą odciągać uwagę uczniów od tego co jest tak naprawdę ważne.

Kiedy brak jest wiedzy podstawowej...

Czasami może zdarzyć się sytuacja, kiedy uczniowie nie mają wiedzy podstawowej na dany temat. Można zadać pytanie jak uczniowie zrozumieją i opanują koncepcje nadchodzących lekcji? Jeżeli uczniowie nie mają żadnych doświadczeń nie należy aktywizować wcześniejszej wiedzy ale należy ją utworzyć. Uczniom należy pomóc rozwinąć wiedzę podstawową stosując odpowiednie strategie. Mogą to być działania, które budują wiedzę z danej dziedziny przed ekspozycją nowych treści. Ta ważna baza wiedzy podstawowej pozwoli na użycie aktywnych strategii, które będą odnosić uczniów do tego o czym będą się uczyć przez kolejne jednostki lekcyjne. 

Uczniowie uczą się wolniej, gdy jest zbyt duża różnica między tym, co wiedzą a tym, czego się uczą.

Czym jest doświadczenie?

Jaka jest różnica między wiedzą faktograficzną, pojęciową a doświadczeniem

mówi fragment filmu : "Buntownik z wyboru"

Chwila na refleksję

 • Zastanów się nad tematem, który dobrze znasz i wyobraź sobie, że czytasz o tym książkę. Czy znając zagadnienie lepiej ją zrozumiesz? Czy uważasz, że bardziej będziesz pamiętać to o czym czytasz? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
 • Przywołaj w swojej wyobraźni teraz temat, którego nie znasz. Wyobraź sobie, że  czytasz książkę o tym zagadnieniu. Czy uważasz, że dobrze ją zrozumiesz? Czy będziesz pamiętać, to o czym czytasz?  Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Te pytania pozwolą Ci pomyśleć o znaczeniu wiedzy podstawowej.

Wiedza podstawowa

Wiedza podstawowa pomaga lokować informacje w pamięci długotrwałej. Na przykład: za każdym razem, kiedy widzisz roślinę, twoja wiedza o roślinach jest aktywizowana w pamięci długotrwałej. Przypominasz sobie przez ciąg skojarzeń informacje na temat roślin.

1. Wiedza lokowana w pamięci i przechowywana w modelach umysłowych uwalnia pamięć roboczą. Modele umysłowe składają się z tego, "co wiemy" czyli dzięki oszczędności poznawczej nie musimy zwracać uwagi na szczegóły.

2. Wiedza podstawowa pomaga w odzyskaniu informacji z pamięci długotrwałej. Powiązanie nowych faktów z tym, co jest znane, jest znacznie skuteczniejszym sposobem na zapamiętanie niż po prostu powtarzanie informacji.

3. Uczniowie z większą wiedzą podstawową zapamiętują więcej o tym o czym czytają.

4. Wiedza podstawowa pomaga uczniom wyobrażać sobie wszelkie nauczane treści i to pomaga zapamiętać. Uczniowie bez wiedzy podstawowej nie skorzystają z tej strategii. 

5. Wiedza podstawowa umożliwia uczniom uczenie się przez analogię. Uczeń nie może się dowiedzieć o strukturze atomu wykorzystując  analogię o planetach, chyba że uczeń zna temat. 

6.Wiedza podstawowa pomaga uczniom zrozumieć metafory i język figuratywny.

7.Wiedza podstawowa i uczniowskie doświadczenie wpływają na wykorzystanie przez uczniów rozmaitych strategii. Jeżeli nauczyciel nie nawiąże do doświadczenia ucznia do jego wiedzy podstawowej to uczeń nie będzie potrafił wykorzystać swojego potencjału żeby zrozumieć i się nauczyć. 

8.Wiedza podstawowa kieruje naszą uwagą.

9. Uczniowie z większą wiedzą dostrzegają wzorce w nowej sytuacji.

10. Wiedza podstawowa pomaga uczniom zrozumieć, co jest ważne w danej sytuacji a co nie i na co nakierować uwagę. Np. trzyletnie dziecko mając niewielką wiedzę podstawową może pomyśleć, że tylko kobiety używają odkurzaczy, ponieważ widziało tylko kobiety odkurzające. Starsze dziecko widziało, wiele osób, które odkurzały i jego poziom rozumienia nie ogranicza się tylko do wykorzystania odkurzaczy przez kobiety ale do jego funkcji do czyszczenia. 

Wiedza podstawowa a czytanie ze zrozumieniem

Uczniowie potrzebują wiedzy podstawowej,wiedzy tła aby "czytać między wierszami". Jeśli nie mają takiej wiedzy, będą czytać dosłownie. Wiedza podstawowa musi być zorganizowana.

Najbardziej kluczowa strategia pozwalająca uczniom się nauczyć zaplanowanych treści to powiązanie jej z już istniejącymi modelami umysłu. Oznacza to trzy rzeczy:

1) Przed nauką identyfikuj wcześniejszą wiedzę uczniów. Wykorzystaj do tego strategię KWL

2) Aktywizuj wiedzę zanim nauczysz się danego materiału.

3)Stwórz uczniom połączenie między nowymi informacjami a tym, co już znają. Najlepszą strategią jest metafora, analogia lub obraz nauczanego pojęcia.

 

Przykładowe strategia budowania wiedzy tła

1. Graficzna reprezentacja

Opis:

Uczniowie aktywują wiedzę podstawową, tworząc graficzną prezentację tematu przed lekcją. W parach podsumowują to, co ich rysunek mówi im o tym, czego się dowiedzieli, wymieniają się doświadczeniem.

Procedura:

 

Poproś uczniów, aby zamknęli oczy i zastanowili się nad danym tematem. Korzystając z bloku proszę uczniów aby rysowali obraz, który widzieli podczas zastanawiania się o nauczanym pojęciu.

Po zakończeniu lekcji poproś uczniów o opracowanie ich początkowego rysunku, tworząc nowy rysunek zawierający to, czego dowiedzieli się o nauczanych treściach podczas lekcji.

Uczniowie dzielą się swoimi obrazkami przed i po rysunkach ze swoim rówieśnikiem a następnie omawiają różnice między  swoimi rysunkami .

Na koniec lekcji pod swoim rysunkiem uczniowie odpowiadają pisemnie jak nauczane treści zostały przedstawione za pomocą rysunku.

2. Ruch i rozmowa

Cel: Aktywizowanie wcześniejszej wiedzy uczniów poprzez rozmowę i ruch.

Opis: Ruch i rozmowa może służyć jako strategia aktywizująca lub podsumowująca. W ramach tej aktywności uczniowie otrzymują temat i są proszeni o poruszanie się po sali lekcyjnej i rozmawianie z innymi uczniami. Podczas tych rozmów uczniowie dzielą się wiedzą na dany temat a następnie zapisują na swojej karcie pracy czego dowiedzieli się od innych.

 

 

 

Wskazówka: Ta aktywność może być wykorzystana jako strategia uruchamiająca wiedzę podstawową lub podsumowująca dany temat. Można wykonać to ćwiczenie w klasie ale lepiej a zewnątrz szkoły w jakimś miłym miejscu.

Write a comment

Comments: 1

kontakt: aga_102@tlen.pl, anavissos@wp.pl

Zapraszamy na szkolenia stacjonarne i online. Wydajemy stosowne zaświadczenia.

 • Motywacja Kellera
 • Strategie ABC
 • Metapoznanie
 • Instruktażowe nauczanie 4ALL
 • Cykl Kolba
 • CLIL
 • Prawo oświatowe
 • Licencje Creative Commons

Komentarze

Comments: 28
 • #28

  Kazik (Sunday, 21 October 2018 15:04)

  Rewalacja

 • #27

  Aneta (Thursday, 21 September 2017 06:56)

  Gdzie szkolenia?

 • #26

  Rodzic (Monday, 11 September 2017 21:39)

  To powinno być obowiązkowe w polskiej szkole.

 • #25

  jejku (Sunday, 10 September 2017 19:43)

  To najlepsza strona w historii, każdy nauczyciel powinien się z tego uczyć

 • #24

  Oczkiem w Edukację (Saturday, 09 September 2017 12:26)

  Wyśmienicie skomponowany projekt, wyobrażam sobie sukcesy uczniów i ich zaangażowanie ��

 • #23

  %AE (Thursday, 17 August 2017 09:19)

  Rewelacja i jeszcze raz rewelacja!!!!

 • #22

  nauczyciel (Wednesday, 16 August 2017 12:40)

  jestem pod wrażeniem. SZOK

 • #21

  Kamagra 100mg (Thursday, 13 July 2017 16:15)

  Extra Super Viagra

 • #20

  Katarzyna (Friday, 02 June 2017 08:46)

  imponujące

 • #19

  Beata (Thursday, 01 June 2017 12:40)

  Bardzo dobra strona, zamawiam szkolenie

 • #18

  Małgosia (Thursday, 25 May 2017 21:02)

  Absolutna rewelacja

 • #17

  kasia (Thursday, 25 May 2017 09:09)

  bardzo dobra strona, każdy nauczyciel powinien ja zobaczyć

 • #16

  Zatyrany (Tuesday, 23 May 2017 19:58)

  Rewelacyjnie dobrane filmy do wyjaśniania.Strona masakra

 • #15

  blelel (Tuesday, 23 May 2017 08:34)

  dawno nie widziałam tak dobrego nauczania

 • #14

  mateucz (Thursday, 18 May 2017 10:12)

  ŚWIETNIE SIĘ NADAJE NA SZKOLENIA DLA BIZNESU. MA TROCHĘ BŁĘDÓW ALE SUPER

 • #13

  Gosia (Friday, 28 April 2017 06:20)

  Rewelacja, rewelacja o tym trzeba mówić głośno.Ktoś coś fajnego wymyślił

 • #12

  bufa (Saturday, 22 April 2017 20:44)

  to mogą być najbardziej profesjonalne szkolenia-bogatctwo materiałów

 • #11

  Nauczyciel (Friday, 21 April 2017 21:38)

  skąd materiały?

 • #10

  Marek (Friday, 21 April 2017 21:36)

  świetne

 • #9

  beata (Saturday, 08 April 2017 08:08)

  rewelacja

 • #8

  komik (Friday, 07 April 2017 11:57)

  rewelacja-wracam tutaj codziennie

 • #7

  beatriceku (Tuesday, 04 April 2017 12:16)

  znalazłam szkolenia na printerescie. Uwielbiam te stronę. Masę rzeczy wykorzystuje na lekcjach. Jak ud się stworzyć grupę chcemy szkolenia

 • #6

  katarzyna (Monday, 03 April 2017 11:05)

  chcę się zapisać na szkolenie

 • #5

  lilula (Monday, 03 April 2017 10:33)

  Najlepsza strona jaką widziałam

 • #4

  kujon (Tuesday, 28 March 2017 08:17)

  rewelacja

 • #3

  zygała (Tuesday, 17 January 2017 09:13)

  Rewelacyjna strona dla nauczycieli

 • #2

  Agnieszka (Tuesday, 17 January 2017 09:12)

  Zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy

 • #1

  agatajas (Sunday, 21 February 2016 09:01)

  Fajny program do nauki podobny do bardzo Innowacyjne metody angielskiego z Preply http://www.academia.info.pl/korepetycje-z-preply-korepetycje-j-angielski-gdansk

Autor strony: Agnieszka Jastrzębska-opracowania własne chronione prawem autorskim, proszę nie kopiować materiałów. Nie jest możliwe zaplanowanie prawidłowo lekcji bez wcześniejszego szkolenia. Materiały poglądowe

Problem: szkolna rzeczywistość logiczna a intuicyjny świat przyszłości.